Vásárlási információk

Vásárlási feltételek
 

1. Tájékoztató adatok az Eladóról

A www.harley-davidson-nyiregyhaza.hu internetes oldal – HARLEY-DAVIDSON® GOLDREX ONLINE ÁRUHÁZ (vagy WEBSHOP) - üzemeltetője a Goldrex Kft (Székhely: 1094 Budapest, Liliom u. 34. 1/5 szám adószám: 10562693-2-43 cégjegyzékszám: 15-09-060937; Vevőszolgálat telefonszáma: 06-42-40-1903, E-mail címe: nyiregyhaza@harley-davidson.hu ) a továbbiakban "Eladó".

2. A megrendelhető termékek körének meghatározása

Az Eladó a fenti weboldalon megtalálható, internetes katalógusában teszi közzé termékeinek listáját. Előfordulhat, hogy a termékek listája nem teljes körű. A weboldalon szereplő árak és kedvezmények a webshop felületén történő megrendelés esetén érvényesek. Egyes termékek ár nélkül szerepelnek a weboldalon, ezek nem tartoznak a webshop-ban rendelhető termékek közé. Kérjen róluk információt az elérhetőségeinken!

3. A termékek megrendelése

Az Eladó a megrendelést csak sikeres regisztráció esetén és csak akkor fogadja el, ha a Vevő a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. A Vevő által megadott téves adatokból eredő hibás teljesítésből eredő károkért az Eladót felelősség nem terheli.

Az Eladó a Vevő megrendelésének megérkezését követően a Vevő részére a vásárlást elektronikus úton visszaigazolja. Amennyiben e visszaigazolás a Vevő ajánlatának elküldésétől számított 2 munkanapon belül a Vevő részére nem érkezik meg, úgy a Vevő vásárlási kötelezettsége minden további feltétel nélkül megszűnik. Az Eladó a szerződés teljesítésére csak abban az esetben köteles, ha a megrendelést visszaigazolta. A szerződés a visszaigazolás Vevő részére történő megérkezésével jön létre. A visszaigazolás nem azonos a megrendeléskor automatikusan küldött E-maillel.

A Vevő a megrendelés feladásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

4. A termékek ára és a fizetés módja

A termékek aktuális nettó és bruttó árát a www.harley-davidson-nyiregyhaza.hu honlapon található érvényes internetes termékkatalógus tartalmazza.

Megrendeléskor a Vevő a következő fizetési módozatok közül választhat:

  1. Helyszíni fizetés pénztárnál /cím: Goldrex Kft telephely. 4400 Nyíregyháza Vasvári Pál u. 36., készpénzben vagy bankkártyával.
  2. Előzetes átutalás (számlaszám: Unicredit Bank  Zrt. 10918001 00000450 10490007); ebben az esetben az Eladó a megrendelés teljesítését, az áru összegyűjtését abban az esetben kezdi meg, ha a vételárként átutalt összeget az Eladó bankszámláján jóváírták. A vételárnak a szállításra váró rendelésben rögzített kiszállítási dátum előtt minimum 1 banki nappal az Eladó számláján meg kell jelennie. Ha a Vevő banki átutalással történő fizetési módot választotta, akkor a termékek átvételének elmulasztása esetén a rendelés visszaigazolásában szereplő szállítási határidőt követően 5 banki napon keresztül az Eladó fenntartja számára a megrendelt árut.
  3. Utánvét szállításkor: ebben az esetben a fizetés helye a Vevő által megjelölt szállítási cím, a fizetés módja pedig minden esetben készpénz. A fizetés az áru átvételével egyidejűleg történik. 
  4. A bankkártyás fizetés révén Ön kényelmesen és biztonságosan vásárolhat áruházunkban. A kiválasztott áruk megrendelése után Önt az Unicredit Bank fizetőoldalára irányítjuk, ahol a jelenleg elérhető legbiztonságosabb, titkosítással lebonyolított tranzakción keresz-tül fizethet bankkártyájával. Vásárlóinknak csak annyi a dolga, hogy a fizetési mód kivá-lasztásánál "fizetés bankkártyával" feliratra kattintsanak, majd a Bank fizetési szerverén a kártya számát, lejárati dátumát, valamint a hátoldalán található ellenőrzőkódot (CVC/CVV) megadják. A Bank a dombornyomott VISA és Mastercard, Visa Electron (a kár-tyát kibocsátó bank döntésétől függően), valamint azon Maestro kártyákat fogadja el, melyekhez ellenőrzőkód (CVC) került kibocsátásra. Amennyiben az Ön Maestro bankkár-tyáján ilyen nem található, érdeklődjön Bankjánál.
    A kizárólag elektronikus használatra kibocsátott bankkártyákat csak abban az esetben fogadhatjuk el, amennyiben annak használatát a kártyát kibocsátó bank engedélyezi! Kérjük, érdeklődjön bankjánál, hogy az Ön kártyája felhasználható-e interneten keresztül lebonyolítandó vásárláshoz.

A kizárólag elektronikus használatra kibocsátott bankkártyákat csak abban az esetben fogadhatjuk el, amennyiben annak használatát a kártyát kibocsátó bank engedélyezi! Kérjük, érdeklődjön bankjánál, hogy az Ön kártyája felhasználható-e interneten keresztül lebonyolítandó vásárláshoz.

Az Unicredit Bank a sikeres vásárlást követően a tranzakcióról engedélyezési számot bocsát ki, amelyet érdemes felírni vagy az egész oldat kinyomtatni. Sikertelen tranzakció esetén az Unicredit Bank hibaüzenetben közli a hiba okát.

A halasztott fizetési módot csak az Eladó minősített partnerei egyedi szerződéses feltételek alapján vehetik igénybe. Erről tájékoztatást az Eladó elérhetőségein kaphat.

Az Eladó az  HARLEY-DAVIDSON® GOLDREX ONLINE ÁRUHÁZ-ban közzétett árak és kedvezmények változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép életbe. Ez egyben azt is jelenti, hogy a rendszer a kosár értékét mindig az aktuális árakkal számolja. Az árak módosítás a már megrendelt és visszaigazolt termékek vételárát nem befolyásolja.

A vételár teljes kifizetéséig az Eladó az átadott termék tekintetében fennálló tulajdonjogát fenntartja. A termék tulajdonjoga a vételárnak az Eladó számláján történő jóváírásával száll át a Megrendelőre.

5. A termékek átadása-átvétele

A kiválasztott és megrendelt termékeket a Vevő a visszaigazolásban jelzett és a Vevővel elektronikus úton egyeztetett időpontban és helyen veheti át. A felmerülő csomagolási és szállítási költségek a Vevőt terhelik, ezek összege a megrendelt áru fajtája és mennyisége, továbbá a választott szállítási mód és a rendelés helyének függvényében változik. Szállítási költségen minden olyan költség értendő, amely az Eladó telephelye és a Vevő által megadott szállítási cím közötti kiszállítás kapcsán felmerül (pl. ha szükséges behajtási engedély kiváltása, akkor annak költsége is).

Átvétel az Eladó telephelyén

Az áru személyesen az Eladó megrendeléskor megjelölt telephelyén - a megrendelés kinyomtatott visszaigazolásának bemutatása ellenében - a visszaigazolásban megjelölt időponttól vehető át. Az Eladó a megrendelés visszaigazolásában szereplő szállítási határidőt követően 3 munkanapon keresztül tartja fenn a Vevő számára az árut. Az Eladó az árut a Vevő részére - a szerződéses partnerek kivételével - csak abban az esetben köteles kiadni, ha a Vevő a vételárat maradéktalanul megfizette.

Házhozszállítás

A Vevő erre irányuló igénye esetén az Eladó az árut az egész ország területén a Vevő által megjelölt helyre szállítja.

A Vevő házhozszállítási igényét a weblapon a megrendelés feladásakor a fuvarválasztásnál jelzi. A meghatározott napon történő szállítás pontos idejéről az Eladó írásban ad felvilágosítást.

A megrendelt áru házhozszállítása az Eladó szerződő fuvarozó partnereinek közbejöttével történik. Az Eladó az áru házhozszállításán a Vevő által a megrendelés feladásakor kiválasztott szállítási módot érti. A szállítási módtól függően a lerakodáshoz szükséges rakodószemélyzetet az Eladó biztosítja a munkatörvénykönyvben meghatározott fizikai mozgatókra vonatkozó szabályok szerint. A házhozszállítás költségeit a Vevő köteles az Eladó részére megtéríteni. Banki átutalással történő fizetési mód esetén, a házhozszállítás csak a teljes vételár és a szállítási költségek Eladó számláján történő jóváírása utáni időpontban lehetséges. A házhozszállítás költségeit az Eladó a megrendelés visszaigazolásában köteles a Vevő tudomására hozni.

A Vevő által meghatározott napon történő szállítási igénynek az Eladó kizárólag akkor tud eleget tenni, ha a Vevő teljesítette a 4. pontban foglaltakat egyikét.

Sikertelen kézbesítés esetén a fuvarozó értesítést hagy a Vevőnél. Ezután a Vevő a Vevőszolgálatnál (telefon: 06-42-40-1903, e-mail:nyiregyhaza@harley-davidson.hu ) újabb szállítási határidőt egyeztethet. Sikertelen szállítás esetén a Vevő a szállítással kapcsolatban felmerülő valamennyi költség megtérítésére köteles, beleértve a visszfuvar költségeit is. Az újabb kiszállítás időpontja a korábban sikertelen kiszállítással kapcsolatban felmerült oda-vissza fuvarköltség, valamint az új kiszállítási költség megtérítése után történik.

A Termékek ellenőrzése

A Vevő köteles a kiszállítás időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén a szállítólevelet aláírni. Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációkat nem áll módunkban elfogadni.

A Vevő a termékek átvételekor haladéktalanul köteles elvégezni a termékek minőségi ellenőrzését, és az esetlegesen felmerülő minőségi kifogásairól az Eladót írásban haladéktalanul értesíteni, amit az Goldrex Kft. hivatalos, "Reklamációs jegyzőkönyv" nevű formanyomtatványán kell megtennie.

A mennyiségi megvizsgálást a Vevő a termékek átvételekor köteles elvégezni. A termék átadását és átvételét követően előterjesztett mennyiségi és minőségi kifogásokat a felek semmisnek tekintik.

A termék tekintetében fennálló kárveszély a terméknek a Vevő vagy képviselője részére történő átadásával száll át a Vevőre. Ha a Vevő a fuvarozást maga végzi, a kárveszély akkor száll át a Vevőre, amikor a termékeket az Eladó telephelyén átvette. Az Eladó segít a Vevő fuvareszközére történő rakodásnál, de az ezzel kapcsolatos kárveszély a Vevőt terheli. A Vevő által megbízott fuvarozó részére csak olyan termékek adhatóak át, melyek vételárát a Vevő a fuvareszközre felrakást megelőzően kiegyenlítette.

6. Elállás

A leadott rendelésektől való elállási jog gyakorlására vonatkozó törvényi szabályozást a 17/1999. (II.5). kormányrendelet tartalmazza.

A Vevő jogosult a megrendelést követően, de még a kiszállítást megelőzően a vásárlástól elállni. Ezt az igényét elektronikus úton jogosult jelezni a Vevőszolgálat e-mail címén (e-mail: nyiregyhaza@harley-davidson.hu). Ebben az esetben a Vevőt semmilyen költségviselés nem terheli.

A Vevő a szerződéstől nyolc munkanapon belül, indokolás nélkül elállhat. Az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor a termékeket átvette. Ebben az esetben a Vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termékek visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket.

Az Eladó kizárólag sérülésmentes, hiánytalan csomagolású termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat a Vevő részére megtéríteni. A csomagolás sérüléséből adódó költségek a Vevőt terhelik.

Az Eladó a Vevő által kifizetett összeget, az elállást követő harminc napon belül köteles visszatéríteni.

7. Jótállás

A jótállásra és a szavatosságra a Ptk-ban és a 151/2003. (IX.22.) kormányrendeletben foglaltak az irányadók.

A szavatosság csak a termék minőségi hibája esetén érvényesíthető, a Vevő az internetes megrendeléssel, a szállítással és a csomagolással kapcsolatos kifogásait a Vevőszolgálaton panaszként a 10. pontban foglaltak szerint terjesztheti elő.

8. Felelősség

Az Eladó nem felelős semmilyen kárért, amely az HARLEY-DAVIDSON® GOLDREX ONLINE ÁRUHÁZ-hoz való csatlakozás miatt következett be. A Vevő felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól. Egyedül a Vevő felelős az HARLEY-DAVIDSON® GOLDREX ÁRUHÁZ-hoz való kapcsolódásáért és az HARLEY-DAVIDSON® GOLDREX ONLINE ÁRUHÁZ weboldalán történő vásárlásért.

9. Adatvédelem

A Vevő által, a megrendelés során szolgáltatott minden személyes adattal kapcsolatban az Eladó a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény alapján jár el.

Az Ön adatait bizalmasan kezeljük és harmadik fél számára nem továbbítjuk. Kivéve, ha ez a szerződés teljesítéséhez elengedhetetlen (pl. posta, futárszolgálat). Munkatársaink, partnereink és szolgáltatóink titoktartási kötelezettséggel tartoznak felénk.

A Vevő az adatszolgáltatással hozzájárul, hogy részére a Vevőszolgálat, kifejezett tiltakozás hiányában az akciókról szóló értesítéseket elektronikus formában megküldje. A regisztrált Vevő a Vevőszolgálatnak küldött e-mailben jelezheti, ha nem kívánja ezt a szolgáltatást igénybe venni.

A megrendelések teljesítéséhez szükséges alvállalkozók, illetve az Eladó által adatfeldolgozással megbízott feldolgozó részére történő adatszolgáltatást leszámítva az Eladó a tudomására jutott, általa kezelt adatokat harmadik személynek nem szolgáltatja ki. A termék helyes kézbesítéséhez feltétlenül szükséges adatokat az Eladó jogosult a szerződéses alvállalkozónak (név, kézbesítési cím, telefon) átadni.

A Vevő tudomásul veszi, hogy az adatkezeléshez történő hozzájárulását jogában áll bármikor írásban visszavonni, módosítani továbbá kérheti a személyes adatok helyesbítését, törlését az nyiregyhaza@harley-davidson.hu.

10. Panaszügyintézés

A Vevő szóban vagy írásban közölheti panaszát az Eladóval.

A panasz szóbeli közlését Vevő megteheti az Eladó 06-42-40-1903 telefonszámán keresztül, illetve személyesen is az Eladó Vevőszolgálatánál, a 4400 Nyíregyháza Vasvári Pál u. 36. cím alatt. A szóbeli panaszt lehetőleg azonnal orvosolni kell.

Vevő a panasz írásbeli közlésére a Vevőszolgálaton található, hitelesített Vásárlók Könyvét használhatja, illetve megteheti azt anyiregyhaza@harley-davidson.hu email cím alatt is.

11. Az Üzleti Feltételek elfogadása

A vásárló az HARLEY-DAVIDSON® GOLDREX ONLINE ÁRUHÁZBAN feladott valamennyi rendelés megerősítésekor, a hatályos Általános Szerződési Feltételek elfogadását is megerősíti.

12. Telephely, értékesítési pontok

A Goldrex Kft. telephelyének, értékesítési pont:

4400 Nyíregyháza Vasvári Pál u. 36.

13. Egyéb

Az Eladó szabadon módosíthatja a jelen Általános Szerződési Feltételeket. Bármely módosítás abban az időpontban lép életbe, amikor a módosítás szövege online megjelenik a weblapon.

Abban az esetben, ha a látogató bármilyen formában megsérti a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt szabályokat, akkor az Eladó szabadon érvénytelennek nyilváníthatja a vevő regisztrációját és vásárlását.

A szerződő felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben ez nem lehetséges, a jogvita rendezésére, szerződő felek értékhatártól függően a Pesti Központi Kerületi Bíróság ill. a Fővárosi Bíróság joghatóságát kötik ki.

A jelen szabályzatban nem szabályzott kérdésekben a Ptk, a 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet és a 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései az irányadóak.

Fel!